Bezpečnostní značení „Používej ochrannou obuv" Ø 430 mm

Prod. kód 173306