Co znamená udržitelnost pro DURABLE?

K udržitelnosti přistupujeme holisticky. Abychom mohli dostát ekologické, finanční a sociální odpovědnosti, potřebujeme přesně vyváženou, dlouhodobou a důsledně uplatňovanou strategii.

Vize, odpovědnost za životní prostředí a humánní společnost utvářejí styl úspěchu, podle kterého se řídíme. Udržitelné podnikání a společenská angažovanost jsou ve společnosti DURABLE úzce propojeny. Používání vysoce kvalitních, trvanlivých a recyklovatelných materiálů považujeme za jednu z našich hlavních priorit. Co největší prevence vzniku odpadu a úspora energie ve výrobních procesech jsou věci, které denně uplatňujeme v praxi. Cílevědomé posilování regionu, podpora všech našich zaměstnanců a angažovanost v sociálních projektech jsou také základními součástmi našeho podnikání.
Uvědomělá udržitelná činnost se odehrává na všech úrovních naší společnosti. Naším deklarovaným cílem je podnikat způsobem, který je ekologicky, finančně a sociálně odpovědný. Činíme tak proto, abychom splnili svou odpovědnost vůči společnosti.

Udržitelnost ve společnosti

Náš svět může splnit 17 cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 pouze tehdy, pokud každý z nás přispěje k udržitelnému environmentálnímu, finančnímu a sociálnímu rozvoji. To se týká i společnosti DURABLE a všech jejích zaměstnanců.
Zaměřujeme se na udržitelnou a moderní výrobu a využívání energie, abychom se podíleli na energetické transformaci a ochraně klimatu. Při výrobě klademe velký důraz také na dobře fungující oběhové hospodářství. Naše společnost pokládá základy pro lepší budoucnost tím, že klade velký důraz na kvalitní odborné vzdělávání a také podporuje mezinárodní projekty, které podporují rovné příležitosti ve vzdělávání.

Our carbon footprint

We have been certified as a carbon-neutral company since 1 February 2023. In addition to avoidance and reduction, this offsetting of CO2 emissions is an important step in holistic climate protection.

Udržitelnost napříč všemi divizemi

Náš ohleduplný a zodpovědný přístup se projevuje ve všech oblastech společnosti. Udržitelnost začíná u nápadů na výrobky. Aby byla naše značka úspěšná, musí naše návrhy, materiály a výrobní procesy podporovat dlouhodobé používání a oběhové hospodářství.

Blue Angel – pečeť s bohatou tradicí


Společnost DURABLE a její výrobky se vždy zaměřují na vysokou kvalitu, která tvoří základ naší strategie udržitelnosti: vyrábíme vysoce kvalitní výrobky s klasickým designem, které jsou určeny pro dlouhodobé používání.

Sociální udržitelnost ve společnosti DURABLE

Společnost je tak dobrá, jak dobří jsou její zaměstnanci. Proto se ve společnosti DURABLE zaměřujeme na lidi. Klademe důraz na know-how, motivaci a týmového ducha. Úspěšné podnikání vždy zahrnuje znalosti a dovednosti.

Udržitelné cíle v oblasti životního prostředí

Jako společnost neseme velkou odpovědnost za naše bezprostřední okolí. Jsme si vědomi této odpovědnosti, a proto cíleně investujeme do iniciativ na ochranu přírody. Svými aktivitami se snažíme také zvyšovat povědomí našich zaměstnanců o této problematice a podporovat jejich vlastní iniciativu.