Bezpečnost na pracovišti

Ochrana proti infekcím na pracovišti

Pandemie  přivedla do centra pozornosti prevenci proti infekci na pracovišti. V mnoha oblastech jsou kromě běžného vybavení pro bezpečnost práce zapotřebí další opatření, aby se minimalizovalo šíření virů a patogenů. To je důležité zejména v oblastech, kde se lidé neustále setkávají a kde nelze vždy dodržovat pravidlo minimálního odstupu: v maloobchodě, ve sportovních a vzdělávacích zařízeních, ve zdravotnictví a v sektoru služeb.
  • Dávkovače dezinfekčních prostředků - podlahové stojany a nástěnné dávkovače pro dezinfekci rukou k prevenci kontaktních infekcí. Ideální pro dezinfekční gel v nádobě o objemu 2 litry.
  • Obličejový štít s hledím - v mnoha oblastech je to základní součást osobních ochranných pomůcek. Obličejový štít nezahaluje výraz v obličeji jako rouška a omezuje šíření kapének.